CRISTINA TZINTZÚN RAMIREZ TEXAS PRIMARY 3/3/2020

CRISTINA TZINTZÚN RAMIREZ
TEXAS
PRIMARY 3/3/2020

ERICA SMITH NORTH CAROLINA PRIMARY 3/3/2020

ERICA SMITH
NORTH CAROLINA
PRIMARY 3/3/2020

JOSHUA MAHONY ARKANSAS PRIMARY 3/3/2020

JOSHUA MAHONY
ARKANSAS
PRIMARY 3/3/2020

PAULA JEAN SWEARENGIN WEST VIRGINIA PRIMARY 5/12/2020

PAULA JEAN SWEARENGIN
WEST VIRGINIA
PRIMARY 5/12/2020

TED TERRY GEORGIA PRIMARY 5/19/2020

TED TERRY
GEORGIA
PRIMARY 5/19/2020

MAGGIE TOULOUSE OLIVER NEW MEXICO PRIMARY 6/2/2020

MAGGIE TOULOUSE OLIVER
NEW MEXICO
PRIMARY 6/2/2020

WILMOT COLLINS MONTANA PRIMARY 6/2/2020

WILMOT COLLINS
MONTANA
PRIMARY 6/2/2020

KIMBERLY GRAHAM IOWA PRIMARY 6/2/2020

KIMBERLY GRAHAM
IOWA
PRIMARY 6/2/2020

JAIME HARRISON SOUTH CAROLINA PRIMARY 6/9/2020

JAIME HARRISON
SOUTH CAROLINA
PRIMARY 6/9/2020

ANDREW ROMANOFF COLORADO PRIMARY 6/30/2020

ANDREW ROMANOFF
COLORADO
PRIMARY 6/30/2020

JAMES MACKLER TENNESSEE PRIMARY 8/6/2020

JAMES MACKLER
TENNESSEE
PRIMARY 8/6/2020